UWAGA zmiana treści par. 18 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 (Projekt umowy) do SIWZ

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zamawiający informuje że dokonał zmiany brzmienia paragrafu 18 ust.1 pkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) z brzmienia

1)    przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -50C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie

na brzmienie

1)              przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -50C oraz tych, które uniemożliwiają wykonanie robót wg technologii), powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;

Szukaj

Menu użytkownika