Dlaczego warto wybrać zawód technik ekonomista?

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

edu2zsp

 

1. Przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza ( biuro, księgowość, magazyn, obsługa klienta, kasa itp.) oraz w jednostkach budżetowych, finansowych np. banki, firmy ubezpieczeniowe.

 

2. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących typu język polski, matematyka, historia itd.. poznaje się przedmioty zawodowe takie jak: podstawy ekonomii, działalność przedsiębiorstwa, podstawy prawa, ochrona pracy i środowiska, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, marketing, rachunkowość finansowa, język obcy zawodowy w branży ekonomicznej (odróżnia nas to od liceum ogólnokształcącego proponującego kierunek menedżerski lub ekonomiczny,   w którym nie ma przedmiotów zawodowych).

 

3. Nauka trwa 4 lata, co można wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi, tzn. czy rozpocząć studia, czy pracować lub może studiować i pracować.

 

4. Po zakończonej nauce jest się atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz wyuczonego zawodu można pochwalić się doświadczeniem zawodowym- dzięki odbytym praktykom, tj. w drugiej i trzeciej  klasie (przez trzy tygodnie) w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

 

5. Nabywa się praktyczne umiejętności zawodowe, dzięki czemu możemy pomóc rodzicom i znajomym, np.: jak sporządzać dokumenty księgowe, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jak wypełnić deklarację podatkową PIT, VAT 7,  obsługa programów księgowych, możesz pracować w okresie wakacji.

 

6. Poznaje się nowe pojęcia, które później nie brzmią obco jak np. bilans, aktywa, pasywa, majątek trwały, obrotowy, rentowność, płynność itp.

 

7. Uczy jak kształtować swój wizerunek, jak ubrać się do pracy, w podróż służbową, na bankiet, jak prowadzić negocjacje, jak rozwiązywać konflikty w pracy, jak napisać biznes plan.

 

8. W trakcie nauki organizowane są wycieczki do zakładów produkcyjnych, urzędów, banków - co daje możliwość poznania przyszłych miejsc pracy oraz  nabywania umiejętności załatwiania różnych spraw urzędowych.

 

9. Rozwijana jest kreatywność, przedsiębiorczość dzięki pracy w samorządzie uczniowskim i różnych kołach zainteresowań.

 

10. Nauka dostosowana jest do poziomu uczniów – dla wybijających się tworzone są koła zainteresowań poszerzające zakres wiedzy, natomiast dla uczniów słabszych powstają zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu uczniowie nie muszą korzystać z korepetycji.

 

11. Po ukończeniu szkoły, uczniowie mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu otrzymują certyfikat w języku angielskim - co może znacznie ułatwić poszukiwanie pracy za granicą w wyuczonym zawodzie.

 

12. Dzięki wiedzy zdobytej w technikum łatwiej jest studiować na uczelniach ekonomicznych, a studenci uzyskują wyższe wyniki w nauce i otrzymują stypendia naukowe.

 

13. Ukończenie technikum Ekonomicznego nie zawęża możliwości studiowania tylko na uczelniach ekonomicznych, można studiować dowolny kierunek, ale mając dyplom technika ekonomisty można równocześnie studiować i pracować zarabiając na swoje utrzymanie lub zaspokojenie własnych przyjemności.

14. Szkoła ciągle się unowocześnia, dostosowuje się do wymogów rynku pracy, uczniowie potrafią obsługiwać programy komputerowe INSERT do prowadzenia rachunkowości informatycznej w firmie.

 

15. Nauczyciele są kompetentni, życzliwi i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, prowadzą liczne kursy zawodowe, znają pracodawców i często pośredniczą w znalezieniu pracy.

 

 

 Dlatego przyjdź do naszej szkoły. Doskonale przygotujemy Cię do wejścia na rynek pracy, wykonywania wyuczonego zawodu. Postaw na zawód!!!

 

Zapraszamy

Użyj adresu lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Wybierając Technikum Ekonomiczne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnystawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

Szukaj

Menu użytkownika